Quick dating
Custom Menu
 • Sexchat russia
 • Xxx chat girls of mumbai
 • NEWS
  But the key to finding the right site (or sites) for you depends on what type of relationship you’re in search of.


  Pagdating ng mga espanyol sa pilipinas interracial dating washington dc

  Ang pag-aalsang ito ay tumagal hanggang 85 taon.subalit kahit patay na si Dagohoy ay ipinagpatuloy parin ng kanyang mga tagasunod ang pakikibaka. Dahil ito sa ayaw nilang maimpluwensyahan o mabinyagan ng kristyanismo na pinapalaganap ng mga Espanyol.Ang mga Muslim sa Mindanao ay nagkipag laban rin sa sa Dayuhang Mananakop.Ilan sa mga batas na napasailalaim dito ay ang tributo, sistemang encomienda,bandala, monopolyo ng tabako, kalakalang gallleon at lalong-lalo na ang polo y servicio personal o sapilitang paggawa na nagdulot ng matinding kahirapan sa mga Pilipino. Krus rito ang pag-aalsa ng mga taga- Bohol na pinamunuan ni Francisco Dagohoy na naitalang pinakamahabang pag-aalsa na may layuning maibalik ang kanilang katutubong Relihiyon.Subalit sa totoo lang, ang kanilang pag-aalsa ay maitatawag na patriyotismo dahil ang tunay na dahilan nito ay hindi binigyan ng isang pari ng kristyanong libing ang kapatid ni Dagohoy.Nagtayo ng mga permanenteng paninirahan sa Cebu kasabay ng ekspedisyon ni Miguel López de Legazpi noong 1565, at marami pang mga paninirahan ang itinatag pa-Hilaga hanggang sa maabot ng mga kolonyalista ang Look ng Maynila sa pulo ng Luzon.Nagtatag ng isang syudad sa Maynila at dito nagsimula ang panahon ng kolonyalisasyon ng Espanya na nagtagal ng tatlong siglo.Nabihag naman nila ang puso ng mga pilipino dahil sa pamamaraang ito.

  Ang unang tala na pagbisita na mula sa Kanluran ay ang pagdating ni Ferdinand Magellan sa pulo ng Homonhon, sa timog-silangan ng Samar noong 16 Marso 1521.

  Ang mga dyuhang mananakop ay may ibat-ibang layunin gaya na lamang na 3G's: gold, god and glory.

  Sila rin ay nagpatupad ng ibat-ibang batas tulad ng entrada, reduccion, doctrina na napasailalim sa estratehiyang tinatawag na ebanghelisasyon na pinamumunuan ng mga paring Espanyol o Prayle.

  Matapos nito sumunod naman ang mga paring misyonero at mga pinunong sibilyan naman ang pumasok sa bagong sakop na katutubong komunidad.

  Sila ang nangasiwa sa organisasyong politikal sa pamamagitan ng Maliban dito nagpatupad din sila ng "sistemang encomienda" na kung saan napakaloob ang pagbabayad ng buwis ng mga lalake mula 19 hanggang 60 taong gulang.

  Leave a Reply

  1. Free asian sex site 05-May-2017 23:26

   If you’ve been reading my newsletters long enough, you know that while such events are all encouraging, none of them qualify as “real”.


  Pages: [1] 2 3 4 5 6 | Next | Last


  
  Copyright © 2017 - 740spb.ru